Uyarı – İkaz Levhaları

Gelişmiş ülkelerde, çalışma hayatının başında gelen en temel şey insan güvenliğidir. Gerek yerel yönetimler, gerekse de işletmeler, çalışma koşullarında ya da yollarda güvenliği sağlama adına insanları uyarıcı nitelikte ikaz levhaları kullanılırlar.

Yapılışına göre fosforlu, ışıklı, elektrikli olan bu güvenlik levhaları; yön bulma, bilgilendirme, güvenlik, dikkatli olma konularında kişilere bilgi verirler. Bu sayede hem olası kazaların, hem de muhtemel karışıklıklar baştan önlenebilmektedir. Doğal yaşamın bir parçası haline gelen bu tabelaların önemi, ülkemizde gün geçtikçe artmaktadır.

Çeşitleri

Dışarıda bir çok genel enerji hatları üzerinde görebileceğiniz, fabrikalarda ise her yerde dikkatinizi çekebilecek, resmi dairelerde de rastladığınız levhalar, yapılış şekline göre çeşitlendirilmektedirler. Bunlardan bazıları;
-Elektrikle çalışanlar
-Fosforlu olanlar
-Güneş enerjili ikaz levhaları
-Trafik levhaları
-Mıknatıslı tabelalar
-İş Güvenlik levhaları
-Yangınla mücadelede kullanılanlar